December 2022

 

Date Event
2022-12-01 (Thu) A day [Spectrum High School]
2022-12-02 (Fri) B day [Spectrum High School]
Choir Fine Arts Concert [Spectrum High School] — 7:00 pm - 8:30 pm
2022-12-05 (Mon) Late Start [Spectrum High School]
2022-12-06 (Tue) A day [Spectrum High School]
2022-12-07 (Wed) B day [Spectrum High School]
2022-12-08 (Thu) A day [Spectrum High School]
2022-12-09 (Fri) B day [Spectrum High School]
Band Fine Arts Concert [Spectrum High School] — 7:00 pm - 8:30 pm
2022-12-12 (Mon) Late Start [Spectrum High School]
2022-12-13 (Tue) A day [Spectrum High School]
MS Info & Tour Night [Spectrum High School] — 5:30 pm - 6:15 pm
HS Info & Tour Night [Spectrum High School] — 6:30 pm - 7:15 pm
2022-12-14 (Wed) B day [Spectrum High School]
2022-12-15 (Thu) A day [Spectrum High School]
School Board Meeting [Spectrum High School] — 5:30 pm - 8:30 pm
2022-12-16 (Fri) B day [Spectrum High School]
2022-12-19 (Mon) A day (Delayed 4-period) [Spectrum High School]
2022-12-20 (Tue) B Day [Spectrum High School]
2022-12-21 (Wed) A day [Spectrum High School]
2022-12-22 (Thu) B day [Spectrum High School]
2022-12-23 (Fri) Prof. Dev. (full day) No School [Spectrum High School]
2022-12-26 (Mon) Winter Break - No School [Spectrum High School]
2022-12-27 (Tue) Winter Break - No School [Spectrum High School]
2022-12-28 (Wed) Winter Break - No School [Spectrum High School]
2022-12-29 (Thu) Winter Break - No School [Spectrum High School]
2022-12-30 (Fri) Winter Break - No School [Spectrum High School]
2022-12-31 (Sat) Winter Break - No School [Spectrum High School]